Μέλος ιατρικών εταιρειών

Ο Μιχάλης Κοντός έχει διατελέσει τώρα ή στο παρελθόν μέλος των παρακάτω επιστημονικών εταιρειών:

  • Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας
  • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
  • RTCG - Resuscitation Teaching Council of Greece– Ελληνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης στην Αναζωογόνηση (ΕΣΕΑΝ) - Ιδρυτικό Μέλος
  • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού
  • European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)
  •  European Society for Surgical Research
  • Balkan Union of Oncology
  • European Resuscitation Council