Κλινικό έργο - Χειρουργικές επεμβάσεις

Ως ειδικευμένος Χειρουργός έχει εργαστεί στη μονάδα μαστού του Guy's Hospital, London και στην Α' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό επεμβάσεων που αφορούν στο πεδίο της Γενικής Χειρουργικής και ειδικά τις παθήσεις του μαστού.

Στο πεδίο της Χειρουργικής του Μαστού έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 επεμβάσεις σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές αφορούν αφαιρέσεις όγκων από το μαστό, επεμβάσεις επί λεμφαδένων, αλλά και αποκαταστάσεις μαστού μετά από μαστεκτομή.

Ως υπεύθυνος Χειρουργός Μαστού της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα στις επεμβάσεις βιοψίας φρουρού λεμφαδένα για καρκίνο του μαστού και από τις πρώτους που προσέφεραν τη δυνατότητα ογκοπλαστικών συντηρητικών εκτομών.

Έχει επίσης πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό αποκαταστάσεων με τη χρήση σιλικονούχων ενθεμάτων, ακυτταρικών οργανικών μεμβρανών (ADM), αλλά και μισχωτών κρημνών, όπως του πλατέως ραχιαίου. Όταν η μαστεκτομή δεν μπορεί να αποφευχθεί, εφαρμόζει συστηματικά την τακτική της άμμεσης αποκατάστασης (αποκατάσταση στον ίδιο χρόνο με τη μαστεκτομή) κατά τα διεθνή πρότυπα.

Επιγραμματικά η χειρουργική εμπειρία του περιλαμβάνει:
•    Συντηρητική εκτομή (ογκεκτομή)
•    Ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή
•    Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος ή/και θηλής (skin/nipple sparing, skin reducing) για άμεση αποκατάσταση
•    Προφυλακτικές επεμβάσεις σε γυναίκες με αυξημένο οικογενή κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και φορείς μεταλλάξεων BRCA. Αυτές σχεδόν πάντα συνδυάζονται με ταυτόχρονη αποκατάσταση
•    Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης
•    Βιοψία φρουρού λεμφαδένα με τη διεθνώς προτεινόμενη "διπλή τεχνική" (ραδιοϊσότοπο και μπλέ χρωστική)
•    Επεμβάσεις επί τοπικών ή μασχαλιαίων υποτροπών
•    Ογκοπλαστικές συντηρητικές εκτομές τύπου «Β», «V» και «J», «Round block» και «Batwing» που εξασφαλίζουν ριζική εξαίρεση όγκων μεγάλου μεγέθους με διατήρηση του μαστού
•    Ογκοπλαστικές συντηρητικές εκτομές τύπου «Grisotti» για όγκους κοντά στη θηλή
•    Μειωτικές ογκοπλαστικές επεμβάσεις μαστού με κάθετη τομή ή «Wise pattern», για όγκους σε μεγάλους μαστούς για καλό κοσμητικό αποτέλεσμα και διευκόλυνση της μετεγχειρητικής ακτινοβολίας.
•    Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή με μόνιμους ή προσωρινούς διατατήρες ιστών και μόνιμα συμπαγή ενθέματα
•    Αποκατάσταση με χρήση του πλατέως ραχιαίου, συνήθως ως αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε ακτινοβολία
•    Χρήση δερματικών κρημνών κάτω πόλου μαστού για άμεση αποκατάσταση σε μεγάλου μεγέθους μαστούς
•    Χρήση ακυτταρικών οργανικών μεμβρανών (ADM)
•    Τοποθέτηση των τομών σε "αόρατα" σημεία (scarless excision)
•    Επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις, όπως εξαίρεση καλοήθων όγκων, αντιμετώπιση εισολκής θηλής, γιγαντομαστία κλπ
•    Χειρουργική αντιμετώπιση γυναικομαστίας στους άνδρες

Όλα τα ογκολογικά περιστατικά συζητώνται στο Ογκολογικό Συμβούλιο, ενώ τα ποσοστά υποτροπών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο του μαστού είναι ιδιαίτερα χαμηλά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στις ενότητες "Καρκίνος Μαστού" και "Φωτογραφίες".