Αναλυτικό Βιογραφικό


Ο Μιχάλης Κοντός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Μαστού του Εθνικού και Καποδιστρίου Πανεπιστημίου Αθηνών και υπεύθυνος του Ιατρείου Μαστού της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου στο Λαϊκό Νοσοκομείο από το 2009. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και τον τίτλο του Διδάκτορα το 2005. Έχει εργαστεί στη μονάδα μαστού του Guy's Hospital του Λονδίνου επί σειρά ετών με το βαθμό του Consultant. Ασχολείται με την αντιμετώπιση των νοσημάτων του μαστού συμπεριλαμβανομένων και των επεμβάσεων σχετικών με αφαίρεση όγκων και αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή. Υπήρξε από τους πρώτους που εφάρμοσαν στην Ελλάδα τη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα και τις ογκοπλαστικές συντηρητικές εκτομές στον καρκίνο του μαστού. Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο και έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο King's College London. Έχει συμμετάσχει ή είναι επικεφαλής σε ερευνητικά πρωτόκολλα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Είναι ο επικεφαλής για την Ελλάδα και εθνικός συντονιστής της πολυεθνικής προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης SENOMAC. Διδάσκει σε φοιτητές και ιατρούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβλέπει διδακτορικές διατριβές και συμμετέχει σε επιτροπές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκλέγεται ανελειπώς στο ΔΣ της Ελληνικής Χειρορουγικής Εταιρείας Μαστού από το 2015 και είναι ο εκπρόσωπός της στο Breast International Group. Έχει συμμεττάσχει στη συγγραφή πολλών αναγνωρισμένων Ελληνικών και διεθνών διδακτικών βιβλίων σχετικών με το αντικείμενο.